Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner, inklusiv mva.

Mangler i leveransen

Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til oss straks den oppdages, og senest innen 14 virkedager etter at leveransen er mottatt.

Skader på postprodukter

Kontroller mottatt postpakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Konstateres skade må postekspeditør informeres straks og pakken åpnes der og da for kontroll av varen(e). Oppdages skade på varen(e) ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret kontaktes og varen med original emballasje medbringes for kontroll hos postkontoret. Bergen brand må hele tiden holdes løpende informert og reklamasjon må fremmes straks varen er mottatt og senest innen 7 dager etter utlevering. Ved instruksjon fra Bergen brand om retur, skal denne foretas innen 7 dager. Varen skal sendes som Norgespakke, OPPKRAVSFORSENDELSE aksepteres ikke, Posten returnerer da forsendelsen til avsender for dennes regning og risiko.

Leveringstid

Varer på lager leveres samme eller påfølgende arbeidsdag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager, kan leveringstiden bli fra 1-8 uker. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Bergen brand vil oppgi forventet leveringstid etter forespørsel, beregnet etter opplysninger fra våre leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende uten skriftlig avtale.

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen gis pr. e-mail. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Bergen brand sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller Bergen brand skriftlig pr. e-mail kansellerer ordren.

Garanti

1 års garanti mot fabrikasjonsfeil

Brudd på salgsbetingelser

En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Bergen brand til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Bergen Brand på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.